Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 3/5/2023

Η αξιολόγηση δεν θα περάσει! Είμαστε πολλοί και πολλές. Συνεχίζουμε συλλογικά, μαζικά, μαχητικά!

Την Τετάρτη 3/5 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με μαζική παρουσία συναδέλφων και συναδελφισσών. Κύριο θέμα συζήτησης η μεγάλη μάχη που δίνει ο κλάδος απέναντι στην αξιολόγηση- διάλυση του δημόσιου σχολείου. Τα εκπαιδευτικά σωματεία της Αττικής μπλοκάρουν την αξιολόγηση παντού. Η πρώτη προσπάθεια αξιολογητή να συνάψει συμβόλαιο έπεσε στο κενό και στην περιοχή μας λόγω της μαζικής και επίμονης παρουσίας της επιτροπής αγώνα του Συλλόγου και της ΕΛΜΕ, μετά και τη δήλωση μέρους του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου ότι η πλειοψηφία τάσσεται κατά της αξιολόγησης. Η στάση όλων δείχνει την αποφασιστικότητα μας να μην περάσει ούτε ένας αξιολογητής τις πόρτες των σχολείων μας. Με βάση τα παραπάνω και τη συζήτηση που έγινε:

 1. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το 90% των νεοδιόριστων συναδέλφων και συναδελφισσών (και πάνω από 80% στο σύνολο)έχουν υπογράψει την απεργία αποχή της ΔΟΕ και μαζί με το σύνολο των συλλόγων διδασκόντων είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους αξιολογητές να περάσουν τις πόρτες των σχολείων για να συνάψουν συμβόλαιο, να γνωριστούν, να παρακολουθήσουν διδασκαλία.Το λέμε και θα το ξαναπούμε: η αξιολόγηση είναι μια αυθαίρετη, παράλογη διαδικασία, η οποία οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου για όλους και στην υποταγή των αξιολογούμενων στην ιεραρχική εξουσία των αξιολογητών.
 2. Κανείς και καμιά δεν θα μείνει μόνος/η απέναντι στους αξιολογητές. Συμμετέχουμε στην επιτροπή αγώνα και στο μπλοκάρισμα της αξιολόγησης στο δικό μας και σε όμορα σχολεία αξιοποιώντας τα κενά μας ή/και τις στάσεις εργασίας του Συλλόγου και της ΔΟΕ. Η συνέλευση επικύρωσε εκ νέου την απόφαση για ενεργοποίηση του απεργιακού ταμείου για τη στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
 3. Ενημερώνουμε τον σύλλογο διδασκόντων και το σωματείο για οποιαδήποτε ενέργεια του αξιολογητή.
 4. Κανείς αξιολογητής ποτέ και πουθενά. Το ζήτημα της αξιολόγησης και η συμμετοχή σε αυτή δε συνιστά «ατομικό δικαίωμα», αλλά αποθέωση του ατομισμού εις βάρους των συλλογικών συμφερόντων και αποφάσεων μας, καθώς ανοίγει το δρόμο ώστε να εργαζόμαστε για πάντα κάτω από καθεστώς αξιολόγησης, επιτήρησης και εργασιακής επισφάλειας. Ο σύλλογος διδασκόντων, το σωματείο, η επιτροπή αγώνα, αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες από άλλα σχολεία θα σταθούν μπροστά σε όποιον αξιολογητή προσπαθήσει να περάσει την πόρτα του σχολείου.
 5. Ως προς τα αιτήματα αξιολογητών να έρθουν στο σχολείο για γνωριμία με τον σύλλογο διδασκόντων:
  – ο/η διευθυντής/ντρια είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον σύλλογο διδασκόντων
  – καλούμε τους/τις συναδέλφους/ισσες να μην αποδεχτούν τον ερχομό του συμβούλου σε μια συγκυρία όπου κύριο έργο των συμβούλων είναι – εκ των πραγμάτων και εκ των χρονοδιαγραμμάτων του ΥΠΑΙΘ – η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση θα είναι διαρκής και ανυποχώρητος. Γιατί τα χρόνια επισφαλούς εργασίας και μειωμένων δικαιωμάτων έχουν διαμορφώσει εμάς τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε κανένας διορισμός να μην θεωρείται δώρο αλλά κατάκτηση. Γιατί όλοι, μόνιμοι, δόκιμοι, αναπληρωτές ξέρουμε ποιος παλεύει καθημερινά να ανταπεξέλθει σε πολυάριθμα τμήματα, με δυσκολίες και συγκρούσεις που οξύνονται όσο βαθαίνει η οικονομική και κοινωνική κρίση, με μισθό που δεν αρκεί για να βγει ο μήνας, με ελλείψεις για τις οποίες ευθύνεται η πολιτική που λέει κάθε φορά «ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν», με συμβούλους και συντονιστές που έχουν αποδειχτεί ανύπαρκτοι ή ανεπαρκείς να πάρουν μια απόφαση, να βοηθήσουν όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη.    
      

Υπενθυμίζουμε:

 1. Υπογράφουμε (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει) τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ , την οποία και πρωτοκολλούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους/ισσες από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση, όπως από τη συνάντηση με τον αξιολογητή, την υπογραφή συμβολαίου, την ενημέρωση του ατομικού μας φακέλου στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Η δήλωση θωρακίζει τις/τους συναδέλφισσες/ους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

 • Δεν αναρτούμε ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο στην ψηφιακή πλατφόρμα.
 • Σε περίπτωση που έχουμε λάβει προσωπικό μήνυμα από τον/την αξιολογητή/αξιολογήτριά μας, στέλνουμε ως απάντηση στο mail το παρακάτω κείμενο:

Με την παρούσα (αριθμός πρωτοκόλλου …… εδώ να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή στο κάθε σχολείο) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ (ή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΕΒΠ-ΕΕΠ), από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Ο/Η εκπαιδευτικός:………

Ονοματεπώνυμο:……………

Ειδικότητα:……………………….

Σχολείο:…………………………………

 • Η σύναψη συμβολαίου με αξιολογητές/αξιολογήτριες καλύπτεται εξολοκλήρου από τη συμμετοχή στην απεργία-αποχή. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής ορίσει παρακολούθηση διδασκαλίας, ενώ έχουμε δηλώσει απεργία αποχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συλλογικά από όλες/όλους τις/τους συναδέλφισσες/ους και να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο που θα πάει ο αξιολογητής, συμμετέχουμε στις 3ωρες στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  και θα συνεχίζει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες. Επιπλέον ο σύλλογος έχει κηρύξει από 1 έως 3 ώρες στάση εργασίας για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις-μπλοκαρίσματα των αξιολογητών στα σχολεία μας.
 • Αν οι  αξιολογητές επιχειρήσουν κρυφά από το σύλλογο διδασκόντων να μπουν στην τάξη, για να εξετάσουν τον/την νεοδιόριστο/η και να τον/την βαθμολογήσουν(!), δεν αδιαφορούμε.  Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι διδασκόντων  υπερασπίζουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Κανείς επιθεωρητής στην τάξη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *