Αρχείο ετικέτας μόρια

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Με την έκδοση του Π.Δ 111/2016 για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, το υπουργείο ζητά από όλα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ να κάνουν προτάσεις για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο στις 16/1/2017 ήρθε στο mail του συλλόγου έγγραφο από τη Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο ζητά από το ΔΣ του συλλόγου να καταθέσει την πρότασή του για τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Έχει προηγηθεί έγγραφο από το υπουργείο παιδείας όπου  καλεί τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να υποβάλουν έως 17/02/2017 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα…

Να σημειώσουμε πως το έγγραφο του υπουργείου παιδείας έχει ημερομηνία 7/12/2016 και στο σύλλογό μας ζητήθηκε να καταθέσει την πρότασή του έως τις 20/1/2017.

Με βάση τα παραπάνω, σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων,  το Δ.Σ του συλλόγου μας έχει να επισημάνει τα εξής :

Συνέχεια ανάγνωσης Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων