Ο αιρετός Δυτ Αττικής Γιώργος Τασιόπουλος λέει για τη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των σχημάτων

Πλεύση στην εκπαίδευση -Αυτόνομη παρέμβαση-Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση εκπαιδευτικών.
Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 27-6-2016 το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Αττικής με θέμα: Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης για το σχολικό έτος 2016-2017, χωρίς την παρουσία του Διευθυντή Εκπ/σης και χωρίς να έχει οριστεί εισηγητής.

Το ΠΥΣΠΕ μετά από παρέμβαση και εισήγηση των δύο Συλλόγων Εκπαιδευτικών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής, τις αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς στα ολοήμερα και έχοντας υπόψη μας τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν πέρσι  και την εμπειρία των κενών που παρέμειναν ως τη λήξη του σχολικού έτους κατέγραψε τα κενά.

Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της περιοχής (εκατοντάδες κενά) το ΠΥΣΠΕ, σε ομόφωνη απόφαση, κατέληξε σε εκτίμηση όχι με βάση τον  ανθρωπο-κόπτη του Υπουργείου Παιδείας αλλά υπολογίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων της Δυτικής Αττικής ως εξής :

Στη Γενική Αγωγή υπάρχουν:

350 οργανικά κενά Π.Ε. 70, Δασκάλων

60 οργανικά κενά Π.Ε. 60, Νηπιαγωγών

25  οργανικά κενά Π.Ε. 06, Αγγλικών

20 οργανικά κενά Π.Ε. 11,  Φυσ. Αγωγής

15 οργανικά κενά Π.Ε. 16, Μουσικής

 

Στην Ειδική Αγωγή υπάρχουν:

50 οργανικά κενά Π.Ε. 70, Δασκάλων.

Τα 14 στα Ειδικά Σχολεία και τα 25 στα Τμήματα Ένταξης.

1 οργανικό κενό Π.Ε. 60,  Νηπιαγωγού

1 οργανικό κενό Π.Ε. 11, Φυσ. Αγωγής

1 οργανικό κενό Π.Ε. 16, Μουσικής

Επιπλέον έχουν υπολογιστεί  11 νέα Τμήματα Ένταξης που έχει ζητήσει να ιδρυθούν η Διεύθυνση.

Από τα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι γράφτηκαν πολλά παιδιά στα ολοήμερα που η συντριπτική τους πλειοψηφία πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νέος νόμος για τη φοίτηση στο ολοήμερο.

Παρατηρείται όπως και σε πολλές άλλες περιοχές μεγάλη μείωση στις εγγραφές νηπίων και προνηπίων.   Είναι τα αγαθά αποτελέσματα της μνημονιακής πολιτικής και κανείς δε μιλάει γι’ αυτό.  Από το 2010 που υπογράφτηκαν τα πρώτα μνημόνια λόγω της φτώχειας οι Έλληνες πολίτες έπαψαν να τεκνοποιούν.  Αυτό λέγεται μνημονιακή γενοκτονία.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζεται: «H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα… Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια..».

Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των ΟΛΩΝ των Ελλήνων να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνείαΟι νόμοι για το εκπαιδευτικό σύστημα, την λειτουργία των Εκπαιδευτήριων σε όλες τις βαθμίδες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να αλλάζουν συχνά. Το άρθρο όμως 16, είναι ανώτερο από οποιοδήποτε νόμο που θα έρθει στην βουλή

Θα συμπληρώναμε απαντώντας στα «σημεία των καιρών» ότι διεκδικούμε τη φοίτηση όλων των παιδιών ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκεύματος στο σχολείο (βλ. προσφυγόπουλα). 

Το Σύνταγμα είναι ο Υπέρτατος Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, της Ελληνικής Πολιτείας και σε συμφωνία πάντα με το Ελληνικό Σύνταγμα πρέπει να ψηφίζονται όλοι οι νόμοι στην Βουλή των Ελλήνων. 

 Πώς όμως γίνεται σεβαστό το Σύνταγμα όταν:

α) Στο ολοήμερο δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές αλλά μόνο όσοι εκπληρώνουν κάποια κριτήρια; Προβλέπεται πως στον νέο τύπο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (από τα 6-θέσια δημοτικά σχολεία και πάνω) δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης όλα τα παιδιά άλλα μόνο ορισμένα, αυτά των εργαζόμενων γονέων αρχικά (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1324 τΒ, 11-5-2016) και κάποιων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Εγκύκλιος 87776/Δ1, 30-05-2016).

β) Υπάρχει ανισότητα και μη ενιαία εκπαιδευτική πολιτική στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.  Η υπουργική απόφαση για το Νέου Τύπου Ολοήμερο Σχολείο  (ΥΑ, ΦΕΚ 1324 τΒ, 11-5-2016) αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν σχεδιάζεται με γνώμονα τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αλλά τη δημοσιονομική προσαρμογή (τον κόφτη των απολύσεων) και την καλλιέργεια της διαίρεσης και της διχόνοιας στον κλάδο.

γ) Δίνεται η δυνατότητα με υπαιτιότητα του κράτους να καταστρατηγείται το ωρολόγιο πρόγραμμα, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, και οι μαθητές να αποχωρούν νωρίτερα;

Στην υπουργική απόφαση για το Νέου Τύπου Ολοήμερο Σχολείο (Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 στο 6.β & γ προβλέπεται πως «β. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα  γ. Με βάση τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω παράγραφοι (α) και (β) και μέχρι την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών».

δ) Μαθητές δεν μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο λόγω έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας και η προσχολική φοίτηση για την κοινότητα των Ρομά της περιοχής μας να είναι σχεδόν απαγορευτική;

ε) Λόγω ρουσφετολογικών προτεραιοτήτων της πολιτείας εδώ και δεκαετίες στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες της Δυτικής Αθήνας σε αντίθεση με τα βόρεια ή τα νότια προάστια να καλύπτεται η στελέχωση των σχολείων και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών από μη μόνιμο προσωπικό; (544 αναπληρωτές στο σύνολο των 1237 εκπαιδευτικών της Δυτικής Αττικής!!!)

στ) Η αντισταθμιστική αγωγή και τα Τμήματα Ένταξης είναι υποστελεχωμένα ή δεν έχουν ιδρυθεί σε μια περιοχή με ιδιαιτέρως  αυξημένες ανάγκες;

ζ) Τέλος, ποιο άρθρο του Συντάγματος επιβάλει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων όχι με βάση τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας αλλά σύμφωνα με τις εντολές των «θεσμών», του ΟΟΣΑ, και άλλων «εξωχώριων» ευαγών ιδρυμάτων;

 Για όλους τους παραπάνω λόγους και ακόμη διότι σύμφωνα με το νέο «Ενιαίο» Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  γίνεται προδήλως καταφανής η επιλογή του Υπουργείου Παιδείας για δραστικές περικοπές στο διδακτικό προσωπικό (περίπου 90 εκπαιδευτικοί λιγότεροι στη Δυτική Αττική τη νέα σχολική χρονιά), έχω την υποχρέωση ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δυτικής Αττικής,  να μην περιπέσω στον άχαρο ρόλο του διεκπεραιωτή ή του μίζερου συνδιαχειριστή της φτώχειας και του «κόφτη» στην εκπαίδευση.  Αρνούμενος να παίξω το ρόλο του «Πόντιου Πιλάτου» και  για να μην γίνω συνένοχος στο έγκλημα, σε συνεννόηση με τα συνδ. σχήματα που εκπροσωπώ θα υπερασπιστώ στο ΠΥΣΠΕ τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης της περιοχής μας.

Αντιλαμβάνομαι ότι το χρέος μου ως αιρετός είναι η Συνταγματική επιταγή για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου.  

 Άλλωστε, με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών μας συνδικαλιστικών οργάνων (Δ.Σ και Γ.Σ. των  Συλλόγων μας αλλά και της 85ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.), έχει εκφραστεί η πλήρης αντίθεση των μαχόμενων εκπαιδευτικών στις επερχόμενες αντιδραστικές αλλαγές με βάση την Υπουργική Απόφαση και τις διατάξεις για τα νηπιαγωγεία και την ειδική αγωγή.

Απαιτούμε:

  • Την απόσυρση/ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης
  • Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές των μαθητών στα ολοήμερα τμήματα
  • Απόσυρση του άρθρου 35 που θέτει ως προϋπόθεση τον ελάχιστο αριθμό 14 για τη δημιουργία ενός τμήματος νηπ/γείου
  • Ίδρυση οργανικών θέσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής αγωγής)
  • Καμία σκέψη για κατάργηση των ήδη υπαρχουσών οργανικών θέσεων
  • Καμιά απόλυση αναπληρωτή – Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί
  • Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο και Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος του αγώνα!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *