ΔΤ για την κινητοποίηση στην Περιφέρεια στις 10 Μαρτίου 2017


Δελτίο τύπου για την κινητοποίηση στην Περιφέρεια στις 10 Μαρτίου 2017

Κινητοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής οργάνωσαν, την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 19 Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και 3 ΕΛΜΕ της Αττικής. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με αποφάσεις τους 4 ακόμα Σύλλογοι ΠΕ και 3 ΕΛΜΕ. Αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στους οποίους διατύπωσαν τη συνολική εκτίμηση ότι οι μνημονιακές αντιεκπαιδευτικές πολιτικές αποδομούν το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και, επιπλέον, οι σχεδιασμοί, που προκύπτουν από τις εκθέσεις ΣΕΒ – ΟΟΣΑ – πορισμάτων «Εθνικού Διαλόγου», προοιωνίζονται νέες αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις για το επόμενο διάστημα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, έθεσαν το σύνολο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών σωματείων. Συγκεκριμένα:

 • Όχι στην προωθούμενη αξιολόγηση.
 • Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Εργασιακά δικαιώματα για τους αναπληρωτές αντίστοιχα με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης όλων των σχολικών μονάδων
 • Καμία σύμπτυξη τμημάτων σε όλη την εκπαίδευση.
 • Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο.
  • Προσμέτρηση της ώρας της σίτισης σε όλους όσους εμπλέκονται. Η ώρα της σίτισης είναι διδακτική για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτήν.
  • Έγκριση των προγραμμάτων των νηπιαγωγείων με βάση τις αποφάσεις ΔΟΕ και Συλλόγων.
  • Ένας/μία δάσκαλος/α (υπεύθυνος/-η στο ολοήμερο) ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο.
 • Να συσταθούν όλες οι απαραίτητες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να αποδοθούν σε σχολικές μονάδες.
 • Να καταργηθούν οι Υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία τμημάτων Ο.Π. στα ΓΕΛ, τομέων, ειδικοτήτων, αλλά και για Μαθητεία και Παρακολουθούντες στα ΕΠΑΛ, για τον αριθμό μαθητών και απουσιών στα Εσπερινά σχολεία και για κατάργηση της μείωσης ωραρίων στα εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας.
 • Να αποσυρθούν οι εγκύκλιοι για Θεματική Εβδομάδα και Δημιουργικές Εργασίες και κατατέθηκε προβληματισμός για τις νέες ομαδοποιημένες ειδικότητες.
 • Nα επανέλθει το διδακτικό ωράριο στη Β/βάθμια στην κατάσταση ως το 2013.
 • Να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά των προσφύγων στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων
 • Καθιέρωση του ενιαίου, 12χρονου, δημόσιου, δωρεάν, ποιοτικού σχολείου, με δίχρονη προσχολική αγωγή.

Οι απαντήσεις του Περιφερειακού Διευθυντή ήταν, σχεδόν στο σύνολό τους, ασαφείς και γενικόλογες, καθώς, διαρκώς και μονότονα, παρέπεμπαν στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική (αξιολόγηση, διορισμοί, νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων, έκθεση ΟΟΣΑ, κλπ). Υπενθυμίζουμε ότι, στην τελευταία συνάντηση ΔΟΕ – Γαβρόγλου, στις 7 Μαρτίου, όπως και σε ανάλογη με την ΟΛΜΕ, κατέστη σαφές ότι η πολιτική, που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, καθορίζεται από τους σκληρούς περιορισμούς και τις περικοπές των μνημονίων.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν στα αιτήματά μας:

 • Ολοήμερο νηπιαγωγείο: υπάρχει επιτροπή στο υπουργείο που μελετά τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν φέτος και θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Για τα προγράμματα των Νηπιαγωγείων που ακολούθησαν τις αποφάσεις των Συλλόγων ΠΕ και της ΔΟΕ, ο Περιφερειακός απάντησε ότι «δεν μπορούν να θεωρηθούν προγράμματα που κινούνται εκτός διατάξεων». Δήλωσε ότι είναι αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης και όχι δική του αν θα υπάρξουν πειθαρχικές επιπτώσεις για τους συλλόγους διδασκόντων αυτών των νηπιαγωγείων, ωστόσο, όταν του επισημάνθηκε ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά δήλωσή τους, δεν έχουν τέτοια πρόθεση, συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση για πειθαρχικές διαδικασίες.

 

 • Ολοήμερο δημοτικό σχολείο: υπάρχει επιτροπή στο υπουργείο που μελετά τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν φέτος και το ενδεχόμενο παρεμβάσεων (π.χ. για το θέμα της ώρας της σίτισης). Για τα προγράμματα των δημοτικών σχολείων που ακολούθησαν τις αποφάσεις των Συλλόγων ΠΕ και της ΔΟΕ και προσμετρούν την ώρα της σίτισης σε όλους τους εμπλεκόμενους, ο Περιφερειακός απάντησε ότι «δεν μπορούν να θεωρηθούν προγράμματα που κινούνται εκτός διατάξεων». Δήλωσε άγνοια για την περίπτωση Περιφερειακών Διευθύνσεων όπου έχουν θεωρηθεί τέτοια προγράμματα. Επίσης, στην επισήμανση ότι φέρει προσωπική πολιτική ευθύνη για την έγγραφη αρνητική απάντησή του σε σχετικά έγγραφα ερωτήματα σχολικών συμβούλων, συμπλήρωσε ότι παραπέμφθηκαν αυτά τα ερωτήματα στη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου και ο ίδιος επανέλαβε εγγράφως τη σχετική απάντηση. Δήλωσε ότι είναι αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης και όχι δική του αν θα υπάρξουν πειθαρχικές επιπτώσεις για τους συλλόγους διδασκόντων αυτών των δημοτικών σχολείων, ωστόσο, όταν του επισημάνθηκε ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά δήλωσή τους, δεν έχουν τέτοια πρόθεση, συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση για πειθαρχικές διαδικασίες.

Για τις οργανικές θέσεις ειδικοτήτων:

 • Στην Πρωτοβάθμια, ο Περιφερειακός δεν γνωρίζει αν θα συσταθούν νέες οργανικές θέσεις στο άμεσο μέλλον. Για την απόδοση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες των οργανικών, που έχουν ήδη συσταθεί από το φθινόπωρο του 2016, απάντησε ότι αυτές δεν μπορούν να συσταθούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, αλλά σε «συστάδες σχολείων» καθώς πρόκειται για ειδικότητες με μικρό ωράριο ανά σχολείο (ξενόγλωσσοι, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής). Ωστόσο, όπως του επισημάνθηκε, έως σήμερα, οι συνάδελφοι της μουσικής για παράδειγμα, έχουν οργανική σε μια σχολική μονάδα.
 • Στη δευτεροβάθμια, συσχέτισε τις νέες ομαδοποιημένες ειδικότητες με τη δυνατότητα να δίνεται ευκολότερα οργανική θέση. Όμως, ο στόχος φαίνεται ότι είναι διπλός. Αρχικά, να καλύπτουν οι ομαδοποιημένες ειδικότητες ωράριο σε περισσότερα αντικείμενα καλύπτοντας την έλλειψη των αναγκαίων δαπανών, αλλά υποβαθμίζοντας τα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, να μην δοθούν νέες οργανικές, αλλά αναδιανομή των υπαρχουσών με πιθανή συρρίκνωσή τους.

 

 • Για τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις τμημάτων: Δήλωσε ότι έγιναν αποδεκτές οι σχετικές προτάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης και δεν θα υπάρξει καμία άλλη παρέμβαση, ενώ, για τις συμπτύξεις τμημάτων ανέφερε ότι ακόμη δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά τα τμήματα θα συσταθούν «με βάση το υπάρχον θεσμικό καθεστώς». Δεν δεσμεύτηκε εάν θα διατηρηθούν τα τμήματα στην πρωτοβάθμια όπου δεν κινούνται αριθμητικά «εντός των θεσμικών ορίων». Αρκέστηκε απλώς να επισημάνει ότι «αν υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις». Επίσης, ενημέρωσε ότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις συγχώνευσης νηπιαγωγείων σε πολυδύναμα.

 

 • Για τα τμήματα και τα ολιγομελή στη Β/βάθμια: Ο Περιφερειακός δήλωσε ότι ο αριθμός των μαθητών σε όλα τα τμήματα δεν αλλάζει στη Β/βάθμια, όπως και στη Α/βάθμια, και ούτε ο νέος δυσμενής τρόπος υπολογισμού όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Μόνο για τα Εσπερινά σχολεία αποδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι το όριο κι η δικαιολόγηση των απουσιών, αλλά και ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά οι μαθητές. Επίσης, η έγκριση των ολιγομελών σε Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα συνεχίσει να γίνεται με βάση τη νέα δυσμενή ομαδοποίηση των σχολείων (ομάδες μετάθεσης) και από τις αντίστοιχες βαθμίδες της διοίκησης, που πρόσφατα επανακαθορίστηκαν σε πιο  συγκεντρωτική κατεύθυνση. Εκεί του ζητήθηκε τα τμήματα, που προτείνονται από τους Συλλόγους διδασκόντων των ΕΠΑΛ για τις ειδικότητες της νέας Γ΄ τάξης, να φτάνουν όλα στο Υπουργείο χωρίς να κόβονται από τις Διευθύνσεις και τις Περιφέρειες. Αυτός τόνισε ότι η ύπαρξη τομέα και εργαστηρίων καθώς και η απουσία κοινών ειδικοτήτων σε κοντινά ΕΠΑΛ, είναι βασικά κριτήρια για την έγκριση αυτών των τμημάτων. Επιπλέον, θα παραμείνει σε ισχύ το άδικο για τα ΕΠΑΛ μέτρο των παρακολουθούντων. Τονίστηκαν τα προβλήματα, που δημιουργεί με τις αλλαγές των αναθέσεων. Πόσο αντιπαιδαγωγικό είναι να αλλάζει καθηγητή μια τάξη 1,5 μήνα πριν τις εξετάσεις και το νομικό κενό από την αφαίρεση των 2ου εκπ/κού, όταν τυπικά σε ένα τμήμα προβλέπεται 2ος. Τέλος, ζητήθηκε να μην μετακινηθούν οι εκπ/κοί αυτοί, αν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

 

 • Για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκτός Διεύθυνσης: Δήλωσε ότι τη φετινή χρονιά δεν έγιναν υποχρεωτικές μετακινήσεις και δεν προτίθεται να κάνει την επόμενη χρονιά.

 

 • Για τα προσφυγόπουλα: Ανέφερε ότι από τη στιγμή που κάποιος γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει την εγγραφή του παιδιού του σε ένα σχολείο δικαιούται να το γράψει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν, γενικά για τις εγγραφές όλων των παιδιών. Σε συγκεκριμένη καταγγελία εκπαιδευτικών, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης να δυσχεραίνουν τις εγγραφές γράφοντας τα προσφυγόπουλα 23 χμ μακριά από τον τόπο διαμονής τους, χωρίζοντας τρία αδέρφια σε τρία διαφορετικά σχολεία (όλα αυτά στη Γ’ Αθήνας) δήλωσε ότι δεν τα γνωρίζει και αν έρθουν αυτές οι καταγγελίες θα τις διερευνήσει. Ταυτόχρονα σε καταγγελίες ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από διευθυντές εκπαίδευσης ώστε να μην υπερβαίνουν οι εγγραφές τα όρια που οδηγούν σε δημιουργία νέων τμημάτων, απάντησε πως «όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προσφυγόπουλων, μπορούν να μοιραστούν σε περισσότερα σχολεία». Στο επίμονο ερώτημα των εκπαιδευτικών, τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά με τα προσφυγόπουλα που δεν εντάχθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα (όπως ζητούν οι εκπαιδευτικοί) αλλά σε δομές ΔΥΕΠ, δεν υπήρξε καμία απάντηση.

 

 • Για την ειδική αγωγή: Το Υπουργείο προσπαθεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά αν δεν συμβεί αυτό, οι ανάγκες για παράλληλη στήριξη θα καλύπτονται και από πλεόνασμα δασκάλων γενικής αγωγής. Αναφέρθηκε  για τη Β/βάθμια στην από χρόνια αναμενόμενη συγχώνευση των ειδικών ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ κλπ, που θα γίνουν Ειδικά επαγγελματικά Γυμνάσια και επαγγελματικά Λύκεια, 4ετή και τα 2. Πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, ώστε να μην υπάρξει επιπλέον υποβάθμιση και συρρίκνωση των ειδικών σχολείων.

 

 • Για τη χρηματοδότηση των σχολείων: Το Υπουργείο είναι εξοργισμένο με την πολιτική αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που ακολουθούν αρκετοί Δήμοι και τον τρόπο που λειτουργούν οι σχολικές επιτροπές που δεν αποδίδουν τα χρήματα στα σχολεία και διερευνά τρόπους παρέμβασης, ωστόσο η νομική μεταβολή δεν είναι απλή είναι δύσκολη σε αυτό το επίπεδο.

 

Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο, καθώς η επιλογή να επισπευστούν οι εγγραφές μαθητών και οι υπηρεσιακές μεταβολές, σημαίνει ότι η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των περικοπών και των επιπτώσεών τους (συμπτύξεις τμημάτων, υπεραριθμίες, υποχρεωτικές μετακινήσεις) μετακινείται χρονικά από το Σεπτέμβριο στον Ιούνιο. Επίσης, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, θα σημάνει νέο γύρο αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών μέτρων, όπως δείχνουν και οι εκθέσεις ΣΕΒ-ΟΟΣΑ-«Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία». Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, να συμμετέχουν σε όλες τις μαζικές διαδικασίες των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που οργανώνονται το επόμενο διάστημα.

 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αμαρουσίου, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Αριστοτέλης,  Κ. Βάρναλης (Δυτικής Αττικής), Κ. Σωτηρίου, Κερατσινίου–Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Νίκαιας, Ν. Σμύρνης, Παρθενώνας, Περικλής, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου

και ΕΛΜΕ: Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, Γ΄ Αθήνας, Ε΄ Αθήνας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *