Πρόγραμμα σίτισης «σχολικά γεύματα»

Σχετικά με τη νέα υπουργική απόφαση υλοποίησης του προγράμματος σίτισης «σχολικά γεύματα»

Στις 9/11 στάλθηκε νέο έγγραφο στα σχολεία το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος «σχολικά γεύματα» σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Μάθαμε λοιπόν ότι εκτός από τα διδακτικά μας καθήκοντα, ένας εκπαιδευτικός πρέπει πια να είναι τεχνολόγος τροφίμων, χημικός, διατροφολόγος αλλά και τραπεζοκόμος! Μην ανησυχείτε υπάρχουν σαφείς οδηγίες ως προς αυτό. Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω, ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν σε τριμελείς επιτροπές:

«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση»!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Είναι ξεκάθαρο ότι το υπουργείο μας εμπαίζει και προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών του για ακόμη μία φορά στις πλάτες μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ανακοινώσεις δεκάδων συλλόγων Π.Ε. που τα σχολεία τους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η ενημέρωση προς τους γονείς είναι λειψή. Αποφεύγεται να γραφεί επισήμως ότι πρόκειται για γεύματα ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ που ξαναζεσταίνονται. Η ποιότητα και η προέλευση των γευμάτων δεν μπορεί να είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών που παραλαμβάνουν τα γεύματα! Σε περίπτωση που κάποιο παιδί πάθει τροφική δηλητηρίαση την αποκλειστική ευθύνη προς τον μαθητή και τους γονείς του, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, φέρει η τριμελής επιτροπή που δεν έκανε τον απαραίτητα έλεγχο!

Την ίδια στιγμή, έχουν αγνοηθεί πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που επισημαίνουν τα σχολεία. Η διαδικασία σίτισης στα πλαίσια του σχολείου προϋποθέτει υποδομές (αίθουσες σίτισης, εξοπλισμός εστίασης, χώροι καθαριότητας) και απαιτεί προσλήψεις εργαζόμενων (τραπεζοκόμους, προσωπικό καθαριότητας). Οι μαθητές/τριες θα σιτίζονται στις αίθουσες που πριν έκαναν μάθημα χωρίς αυτές και τα θρανία να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί όπως προβλέπουν οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής! Αλλά και για όλα αυτά τα σχολεία πρέπει να εισηγηθούν τα μέτρα που πήραν ώστε αυτό να καταστεί δυνατό. Τους προσκαλούμε στην περιοχή μας που η ανάλγητη πολιτική τους έχει αφήσει τα παιδιά χωρίς νέες σχολικές μονάδες, σε σχολεία-τέρατα, που μέχρι και η τελευταία αίθουσα έχει καταληφθεί για εκπαιδευτικές ανάγκες!

Τέλος, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι που προσπαθεί να στήσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση εναντίον «των εκπαιδευτικών που αρνούνται να σιτιστούν οι μαθητές τους», να θυμίσουμε σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες πως το ζήτημα της σίτισης των μαθητών, σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης όπως αυτή που ζούμε, είναι εξαιρετικής σημασίας. Τα φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών περικοπών και λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, παίρνουν δραματική μορφή σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονομικών μεταναστών. Το ΔΣ του συλλόγου μας επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη σίτισης των μαθητών της περιοχής από φορείς όπως ο Δήμος ή το υπουργείο Παιδείας και όχι από προγράμματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως του Λάτση ή του Νιάρχου.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του. Απαιτούμε το πρόγραμμα σίτισης να εφαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον έλεγχο να αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι σε ενδεχόμενα τροφικών δηλητηριάσεων για αμφιβόλου ποιότητας γεύματα που θα δοθούν στα παιδιά.

Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε την καταστρατήγηση των διδακτικών μας καθηκόντων και την παραβίαση του εργασιακού μας ωραρίου. Η ώρα που προβλέπεται για τη σίτιση (13.20 – 13.45) είναι ωράριο κατά το οποίο ενημερώνουμε γονείς και κηδεμόνες, συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων, παραδίδουμε βαθμολογία. Μετά την απόπειρα της μη προσμέτρησης της ώρας σίτισης στο ολοήμερο, έρχεται να προστεθεί ένα άτυπο μισάωρο κατά την διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φροντίσουν για την ασφαλή σίτιση των μαθητών τους! Δεν θα γίνουμε άλλο λάστιχο για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού.

Καλούμε:

  • τους συλλόγους διδασκόντων:

Να ενημερώσουν τους γονείς σχετικά με τις συνθήκες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Να τους καλέσουν από κοινού να διεκδικήσουν την διασφάλιση κάθε κανόνα υγιεινής και ασφάλειας από εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό (τεχνολόγοι τροφίμων, τραπεζοκόμοι, προσωπικό καθαριότητας).

Στη συνεδρίαση που αφορά στη διαδικασία σίτισης, να επικαιροποιήσουν το πρακτικό, καταγράφοντας τα προβλήματα που προκύπτουν και δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές, καθώς οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται δεν εμπίπτουν στα διδακτικά και διοικητικά μας καθήκοντα. Το Πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει με διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες για να τα παίρνουν στο σπίτι τους, εφόσον αυτά έρχονται συσκευασμένα. Την ευθύνη ομαδοποίησης και διανομής στους μαθητές-τριες θα πρέπει να έχει η ίδια η Εταιρεία που τα φέρνει.

  • Τους διευθυντές να συνταχθούν και να υλοποιήσουν την απόφαση των συλλόγων διδασκόντων, και να μην προβούν σε αντιδημοκρατικές ενέργειες ορίζοντας την τριμελή επιτροπή ερήμην των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται στο έγγραφο: «η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017) Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ενώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαμβάνουν ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση και ένας εκπαιδευτικός. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *