Για τις άδειες για COVID 19

Για τις άδειες εκπαιδευτικών μονίμων & αναπληρωτών  που προκύπτουν από απουσία & εξέταση για COVID 19

Μεγάλο ζήτημα και αγωνία -ιδιαίτερα στους αναπληρωτές συναδέλφους- έχει προκύψει για τη χρέωση  άδειων που χρειάζεται να πάρουν συνάδελφοι όταν φέρουν συμπτώματα κορωνοϊού και για όσο διάστημα χρειάζεται να απουσιάσουν από τη σχ. μονάδα προκειμένου να εξεταστούν  για να διαπιστωθεί ή όχι αν νοσούν από τον ιό. Το διάστημα αυτό συνήθως αφορά από 2 έως 4 μέρες που χρειάζεται να έχουν απαντήσεις της εξέτασης και βεβαίωσης από το γιατρό για την επιστροφή τους ή όχι στη σχ. μονάδα.

Περίπτωση 1η  (την οποία απευχόμαστε)

Σε περίπτωση που νοσούν προβλέπεται ειδική άδεια η οποία δεν αφαιρείται από́ την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπάλληλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική́ Επιτροπή́. «Σε περίπτωση που υπάλληλος απαιτείται να τεθεί́ σε περιορισμό, λόγω των εκτάκτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί́ αρμοδίως από́ τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από́ άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί́ τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από́ την Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και τεκμηριωμένης ιατρικής βεβαίωσης.

Περίπτωση 2η  ( η επιθυμητή)

Τι γίνεται σε περίπτωση που επιστρέψουν με αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση και υγιείς στη σχολική τους μονάδα, τι γίνεται με την ολιγοήμερη αυτή απουσία τους.

Θεωρούμε απαράδεκτο στην παραπάνω περίπτωση οι εκπαιδευτικοί να χρεωθούν έστω και μια μέρα αναρρωτικής άδειας,  ιδιαίτερα οι αναπληρωτές για τους οποίους και περιορισμός ημερών στις αναρρωτικές υπάρχει (15 μέρες) και περικοπή μισθού γίνεται. Απαιτούμε να ενταχθεί κι αυτή η απουσία στην ειδική άδεια εφόσον αφορά πρόληψη εξάπλωσης του ιού και συχνότατα με δαπάνη του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Μια τέτοια διαδικασία εξέτασης μπορεί να επαναληφθεί  ξανά και ξανά μέσα στο σχολικό έτος ανάλογα με την πορεία εξάπλωσης του ιού. Δεν γίνεται η ευσυνειδησία και η ευθύνη που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους  συναδέλφους τους  και τους/τις  μαθητ(ρι)ες τους κάνοντας  προληπτικό έλεγχο να τιμωρείται από την υπηρεσία με οποιαδήποτε περικοπή.

Καλούμε την Δ/νση ΠΕ Δυτ. Αττικής, να στείλει ΑΜΕΣΑ οδηγία προς τα σχολεία και τους συναδέλφους, κατά την αντίστοιχη στάση και άλλων Δ/νσεων ΠΕ τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδικά, ώστε οι άδειες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ που εμπίπτουν και στις 2 περιπτώσεις να χρεώνονται ως ειδικές άδειες με απαραίτητη την ενημέρωση για τις ακριβείς ημέρες άδειας και την κατάθεση δικαιολογητικών. Η σχ. μονάδα με email να ενημερώνει τη Δ/νση Δυτ. Αττικής για τις ημέρες απουσίας της/του εκπαιδευτικού και στη συνέχεια στην πλατφόρμα αδειών να αναρτά αίτηση, απόφαση χορήγησης και βεβαίωση covid test. Η άδεια να ονομάζεται ειδική άδεια απουσίας για κάθε περίπτωση.

Αναρρωτική άδεια αναπληρωτών (Τι ισχύει με βάση το νόμο)

Επισημαίνουμε ότι ως σύλλογος το καταγγέλλουμε και διεκδικούμε να υπάρχει πλήρη κάλυψη των αναπληρωτών με πλήρεις αποδοχές από την πρώτη μέρα και για ένα μήνα για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας όπως ισχύει και για τους μόνιμους συναδέλφους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Για τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας, ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός ενημερώνει εγκαίρως τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και υποβάλλει αίτηση.

Για αναρρωτική χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά, υποβάλλει μαζί με την αίτησή του/της και την ιατρική βεβαίωση από γιατρό Δημοσίου ή ιδιώτη συμβεβλημένο με το ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ, από Δημόσιο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας/ Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια.

Για αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις 3 ημέρες τη φορά, ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός υποβάλλει αίτηση στον/στην διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας μαζί με την ιατρική βεβαίωση/εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια. Επιπλέον, ο/ η εκπαιδευτικός προσκομίζει την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης για να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση για το διάστημα της απουσίας του προκειμένου να την καταθέσει στο ΙΚΑ για το Επίδομα – Απόφαση Ασθενείας εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η απόφαση του ΙΚΑ δίδεται άμεσα από τον/την εκπ/κό στη διεύθυνση προκειμένου να μπορέσει να του/της καταβληθεί το ανάλογο τεκμαρτό ημερομίσθιο .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας πάνω από 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας * Στον περιορισμό του εν λόγω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας. Προσοχή: Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ημερών οι αποδοχές είναι στο μηδενικό από τον εργοδότη και το χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία τους.

Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *