Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων. Ή αλλιώς το βαρέλι δεν έχει πάτο!

Εκβιασμός, πειθάρχηση και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων

Το Υπ. Παιδείας την ίδια στιγμή που επιχειρεί την επαναφορά του επιθεωρητισμού, την πειθάρχηση και τρομοκράτηση των νεοδιόριστων αλλά και όλου του σώματος των εκπαιδευτικών, ελαστικοποιεί ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις με πρόσχημα την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εισάγει νέα δεδομένα που φιλοδοξεί να επικρατήσουν σε όλη την εκπαίδευση.

Θέλει τις/τους εκπαιδευτικούς πειθήνια «στρατιωτάκια» που θα εκτελούν εντολές ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε ημέρα, πάντα με τον πέλεκυ της αξιολόγησης κρεμάμενο πάνω από τα κεφάλια τους.

Γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους/τις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους μας. Το θράσος του υπουργείου είναι τέτοιο, που στην εγκύκλιο που έχει σταλεί, προβλέπεται η επιμόρφωση να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εκτός εργασιακού ωραρίου, χωρίς κανένα σεβασμό στον ιδιωτικό τους χρόνο, ακόμα και σε ημέρες επίσημων αργιών όπως η Καθαρή Δευτέρα, μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ή της δεύτερης εβδομάδας του Πάσχα!.

Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά εργασίες και διάφορες εξεταστικές διαδικασίες με τις οποίες θα κριθούν αν παρακολούθησαν επιτυχώς την επιμόρφωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος/α επιμορφούμενος/η και να απορριφθεί; Τι σημαίνει αυτό; Τι επιπτώσεις έχει; Στην πραγματικότητα φαίνεται πως το υπουργείο ανακαλύπτει  ένα νέο εξεταστικό φίλτρο που θα πρέπει οι επιμορφούμενοι να περάσουν. Μετά το προσοντολόγιο, την προσπάθεια της επιβολής της αξιολόγησης, τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και όλα τα σχετικά που μηχανεύονται, σχεδιάζουν να βάλουν και προϋποθέσεις ελέγχου, κατηγοριοποίησης και απόρριψης ακόμα και μέσω της διαδικασίας της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Να μην αρκεί η παρακολούθηση για να δίνεται η βεβαίωση και να μην είναι επαρκής προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος!

Δηλώνουμε καθαρά σε κάθε κατεύθυνση, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δούλοι, έχουν ακόμα δικαιώματα και θα τα προστατεύσουμε! Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να παρακολουθήσουν την εισαγωγική επιμόρφωση δεν είναι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στην τάξη. Εργάζονται επί πολλά έτη στο δημόσιο σχολείο, ίσως και πολλά περισσότερα από τους επιμορφωτές τους. Κανονικά δεν θα έπρεπε  να καλούνται να πραγματοποιήσουν εισαγωγική επιμόρφωση, αλλά αντίθετα, επιμόρφωση που να έχει νόημα και να απαντά στις ανάγκες της περιόδου. Ταυτόχρονα, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν το πρόγραμμα αυτό και είναι απαράδεκτο να καλούνται ξανά να το επαναλάβουν.

Η πολιτική αυτή επιλογή δεν αφορά μόνο τους νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς αλλά όλους και όλες μας. Επιχειρείται σήμερα η πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση ακόμα και του εργασιακού ωραρίου και η σύνδεση της προσφοράς εργασίας όλο το εικοσιτετράωρο σε άμεση σύνδεσή της με την ατομική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση επιδιώκουν την:

 • αποδοχή της παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα του εργασιακού ωραρίου ως υποχρέωση συνδεδεμένη με τη μόνιμη και σταθερή εργασία.
 • ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα του/της εργαζόμενου/ης στην απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση που ορίζεται από τον εργοδότη και την συνδέουν με την ατομική αξιολόγηση.
 • εμπέδωση της αντίληψης πως «ποτέ και τίποτα δε θα είναι αρκετό». Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί ήδη στο Δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτές/τριες για πολλά χρόνια, ενώ έχουν πραγματοποιήσει ανάλογη επιμόρφωση στο παρελθόν.
 • στρεβλή αντίληψη περί επιμόρφωσης μέσω τηλεδιασκέψεων αντί για ουσιαστική βιωματική επιμόρφωση οργανωμένη από πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σημειώνουμε ότι:

 • Η μη συμμετοχή στην εισαγωγική επιμόρφωση με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δε μπορεί να επιφέρει καμία βλαπτική επίπτωση που να σχετίζεται με τη μονιμοποίηση ούτε με τη μισθολογική εξέλιξη.
 • Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει σε εκτός εργασιακού ωραρίου επιμορφώσεις.
 • Η εισαγωγική επιμόρφωση αφορά αποκλειστικά την αλλαγή βαθμού (και όχι μισθού ή ΜΚ) που είναι όρος για διεκδίκηση θέσης στελέχους εκπαίδευσης.

Εκτός όμως από το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ επιλέγει η επιμόρφωση να γίνεται εξ αποστάσεως, που παιδαγωγικά είναι προβληματική διαδικασία, τίθενται σοβαρά ζητήματα και σε ότι αφορά στο ίδιο το περιεχόμενό της. Τα θεματικά πεδία περιλαμβάνουν ως διδακτικά αντικείμενα «Το σχολείο των δεξιοτήτων»  και την «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Οι δύο αυτοί όροι αφορούν όλο το οπλοστάσιο νομοθετημάτων, τωρινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, που επιδιώκουν να αλλάξουν ριζικά το DNA του δημόσιου σχολείου:

 • Αντί για το σχολείο ως χώρο ολόπλευρης μόρφωσης, προετοιμασίας των παιδιών να γίνουν αυθεντικοί παραγωγοί γνώσης, που θα κατανοούν τον κόσμο ως ενιαίο σύνολο, θα τον ερμηνεύουν και θα επιδιώκουν να τον αλλάζουν, αντίθετα στοχεύουν στο σχολείο της αγοράς, στο οποίο τα παιδιά θα ετοιμάζονται να γίνουν το σύγχρονο εργατικό δυναμικό, που θα εφοδιάζονται με «μισή» γνώση,  μια γνώση κατακερματισμένη και μετρήσιμη, περιορισμένη, εστιασμένη σε επιμέρους δεξιότητες, θα υποτάσσονται πλήρως στις ανάγκες του κεφαλαίου και της αγοράς.
 • Προωθούν το σχολείο  του ελέγχου, της λογοδοσίας, του ανταγωνισμού, της προσοντολαγνείας, της ιεραρχικής κατάταξης.
 • Ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά των εργαζόμενων θα πρέπει να το πληρώνουν, ενώ τα παιδιά των ανέργων, των φτωχών, των μεταναστών, των κάθε είδους «διαφορετικών» -εάν βρίσκουν θέση- θα αποτελούν «προβλήματα προς διαχείριση», ενώ ταυτόχρονα θα εξορίζεται κάθε απελευθερωτική, δημιουργική διάσταση της γνώσης, και εντέλει η χαρά για όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ του Συλλόγου μας καλεί την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ κάθε επιμόρφωση να πραγματοποιείται:

 • Με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, εντός του εργασιακού  ωραρίου και με ταυτόχρονη απαλλαγή από άλλα καθήκοντα (π.χ. μεταξύ 15-21 Ιουνίου, 1-10 Σεπτεμβρίου).
 • Δια ζώσης με φυσική παρουσία και με την επιστημονική ευθύνη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
 • Ειδικά η εισαγωγική επιμόρφωση να αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη

Επιπλέον διεκδικούμε:

 • Επαναλειτουργία της διετούς μετεκπαίδευσης (διδασκαλείων) με νέο πλαίσιο (αυτόνομες μονάδες στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων) και απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. (δασκάλους–νηπιαγωγούς–ειδικότητες).
 • Η επιμόρφωση να οργανώνεται από δημόσιους φορείς (σε σύνδεση με τα Πανεπιστήμια–Παιδαγωγικά Τμήματα), να είναι δωρεάν, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί σε κατάταξή τους με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Καλούμε επίσης τη ΔΟΕ άμεσα να πάρει αποφάσεις και λάβει κάθε μέτρο ώστε να διασφαλιστούν για όλους/ες τους /τις συναδέλφους/ισσες τα παραπάνω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *