Επικαιροποιημένες οδηγίες-βήματα για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης της φάσης Α2 και Α1

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του Συλλόγου και της ΔΟΕ αποστέλλουμε συγκεντρωμένες τις οδηγίες-βήματα για την Α2 φάση της ατομικής αξιολόγησης.

  1. Η Απεργία – Αποχή της ΔΟΕ είναι σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ! Καλούμε όσες/όσους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες/ους, δεν έχουν υπογράψει την Απεργία Αποχή, να το κάνουν τώρα χωρίς κανέναν δισταγμό. Τους καλούμε να υπερασπίσουν κι αυτοί από τη θέση τους το δημόσιο δωρεάν σχολείο, την ισότητα και τη δικαιοσύνη στους συλλόγους διδασκόντων και να ταχθούν με τον αγώνα που δίνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και οι νεοδιόριστες/οι και όλος ο κλάδος! Να μη δυναμιτίσουν το κλίμα στα σχολεία, να μη δεχτούν να μετατραπούν σε αξιολογητ(ρι)ες. Το ίδιο καλούμε και όσες/όσους νεοδιόριστες/ους, μόνιμους/ες, αναπληρωτές/τριες δεν το έχουν κάνει ακόμα. Όλοι και όλες στην Απεργία Αποχή. Κανείς και καμία δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Ο κλάδος ενωμένος μπορεί να νικήσει!
  2. Υπογράφουμε όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, μόνιμοι/ες, νεοδιόριστοι/ες, αναπληρωτ(ρι)ες τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ, την οποία και πρωτοκολλούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου (επισυνάπτεται εκ νέου). Για όσες και όσους έχουν ήδη υπογράψει, αυτή ισχύει απολύτως.
  3. Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. (επισυνάπτουμε τη σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε).
  4. Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες/ους από όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με το στάδιο Α2 και Β. Από τη στιγμή που την υπογράφουν και την πρωτοκολλούν δεν προβαίνουν σε καμία άλλη ενέργεια.
  5. Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τις συναδέλφισσες νεοδιόριστες και τους συναδέλφους νεοδιόριστους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση του σταδίου Α1, Α2 και Β, όπως από τη συνάντηση με την/τον διευθυντή/ντρια, προϊσταμένη προϊστάμενο, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.
  6. Οι στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει το ΔΣ της ΔΟΕ για την παρατήρηση της διδασκαλίας από τις/τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, ισχύουν και τις/τους καλύπτουν και για την παρατήρηση της διδασκαλίας την/τον διευθυντή/ντρια, προϊσταμένη προϊστάμενο. Ο σύλλογος κηρύσσει επιπλέον 1-3 ώρες στάση εργασίας για τον ίδιο λόγο.
  • Οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Α1 και Α2, απαντούν με τη δήλωση Απεργίας Αποχής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Δεν υπογράφουν οποιασδήποτε μορφής «πρακτικό» ενεργειών ούτε δήλωση ότι έλαβαν γνώση. Ζητούν να τους αποστέλλεται η πρόσκληση για την αξιολόγηση τους με μέιλ και απαντούν με τη δήλωση της Απεργίας Αποχής είτε στην πρόσκληση των αξιολογητών σχολικών συντονιστών είτε των διευθυντ(ρι)ών/προϊσταμένων, ως εξής: «Σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τις 8-2-2023 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αρίθμ. ….. αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας.»
  • Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι σε απεργία-αποχή που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Α2, απαντούν στο ενημερωτικό έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής: “Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τις 8-2-2023 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αρίθμ. ….. αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας” και εάν τους ζητηθεί στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης της ΑΑ.
  • Σημειώνουμε ότι η οδηγία του ΥΠΑΙΘΑ προς τους/τις σχολικούς συμβούλους να αποσπάσουν την υπογραφή των συναδέλφων που έχουν δηλώσει απεργία-αποχή στο λεγόμενο «μονομερές πρακτικό», επιχειρεί να τους παγιδεύσει επί της ουσίας. Είναι σαφές και αυτονόητο, όπως άλλωστε αναφέρει ρητά και η δήλωση απεργίας-αποχής ότι ο/η εκπαιδευτικός που την υπογράφει απέχει «από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023». Επομένως, δεν υπογράφει το μονομερές πρακτικό, ούτε υπογράφει ότι «έλαβε γνώση», καθώς τα πρακτικά δεν είναι εγκύκλιοι για να υπογραφεί τέτοια δήλωση. Σε κάθε ενόχληση από αξιολογητή, απαντά «δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ», επισυνάπτοντας τη σχετική δήλωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων στη σχολική μονάδα. Ούτε λέξη παραπάνω.

Σχετικά με την αξιολόγηση των νεοδιόριστων στο στάδιο Α2 ισχύουν οι ίδιες οδηγίες βήματα που ισχύουν και για το Α1

Δεν αναρτούμε ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Σε περίπτωση που ο/η διευθυντής/τρια ή ο/η προιστάμενος/η ορίσει παρακολούθηση διδασκαλίας, ενώ έχουμε δηλώσει απεργία αποχή, συμμετέχουμε στις στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ο σύλλογος «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», προκειμένου να είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε άλλη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου (π.χ. δειγματικές διδασκαλίες). Οι στάσεις εργασίας (μονόωρες, δίωρες, τρίωρες) γίνονται από τους συναδέλφους νεοδιόριστους την ημέρα που τους όρισαν να τους αξιολογήσουν και από όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες συμμετέχουν στο μπλοκάρισμα των επισκέψεων των αξιολογητών.

Αν οι  διευθυντές/τριες-αξιολογητές/τριες επιχειρήσουν κρυφά από τον σύλλογο διδασκόντων να κάνουν παρακολούθηση στην τάξη, για να εξετάσουν τον συνάδελφο νεοδιόριστο και να τον βαθμολογήσουν(!), δεν αδιαφορούμε.  Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι διδασκόντων υπερασπίζουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Κανείς επιθεωρητής από όποια θέση και με όποια ιδιότητα στην τάξη.

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και φάση της διαδικασίας, ακόμα και αν έχουμε αναρτήσει ηλεκτρονικό φάκελο, ακόμα και αν έχουμε κανονίσει ή και προχωρήσει σε συνάντηση με τον/την αξιολογητή /τρια , μπορούμε να υπογράψουμε τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή και να σταματήσει η διαδικασία.

ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΥ!!

Όσες εγκύκλιοι κι αν κυκλοφορήσουν, όσες απειλές κι αν δεχτούμε, όσα ευφάνταστα σενάρια κι αν επινοήσουν για να μας συναντήσουν, όσο καλοπροαίρετοι ή εκβιαστικοί κι αν είναι, όσα mail κι αν μας στείλουν, όσες φορές κι αν μας πάρουν τηλέφωνο, οι επιθεωρητές θα μας βρουν απέναντί τους συλλογικά, μαζικά, αταλάντευτα.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ των σχολείων και της εργασιακής μας ζωής δε θα περάσει. Μας βρίσκουν και θα μας βρίσκουν απέναντι συλλογικά, μαζικά, μαχητικά! Θα ακυρώσουμε την αξιολόγηση όλοι/ες μαζί! Κανένας και καμία μόνη!

Σήμερα είναι η ώρα όλοι και όλες πρέπει να πάρουμε καθαρή θέση. Θέση ευθύνης και αξιοπρέπειας. Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας όλων και όλοι μαζί οφείλουμε να τον δώσουμε. Για το δημόσιο σχολείο, για το μέλλον των παιδιών μας, για την προσωπική μας αξιοπρέπεια και για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *