Ψήφισμα για το ωράριο των νηπιαγωγών

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου, όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται για καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των αμοιβών συναδέλφων/ισσών που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.

Συγκεκριμένα:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η/ο δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο, κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.

Στα πλαίσια του συνολικού μας αιτήματος για μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας, απαιτούμε άμεσα για το ωράριο των νηπιαγωγών:

  • Καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και σε όλα τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (εφαρμογή ανεξάρτητα από την οργανικότητα της σχολικής μονάδας) με απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς.
  • Υπολογισμός στο διδακτικό ωράριο και της υποδοχής-αποχώρησης και του διαλείμματος.
  • Την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφισσας/φου, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος και την καταβολή αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών.
  • Να προχωρήσουν  οι διαδικασίες για την εφαρμογή  της μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών σε όλα τα νηπιαγωγεία ανεξαρτήτως οργανικότητας και μόνο βάσει τα χρόνια υπηρεσίας των συναδελφισσών, την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφισσας/φου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος και  την  πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών.
  • Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2021 εγκύκλιο αναφορικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21). Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτ. Αττικής  σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με  αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21, οφείλει να ενημερώνει ορθώς το myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους/στις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω  εγκύκλιο.

Ξεκινούμε συλλογή υπογραφών και ενημέρωση των νηπιαγωγών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *